Olympiaden zu Lëtzebuerg

Fir 1ère an 2ème Schüler Och dëst Joer fannen erëm zahlreich Olympiaden zu Lëtzebuerg statt. Weider Informatiounen zu der Biologiesolympiad, Physiksolympiad a Chimiesolympiad fannt dir ënnert dem Link www.olympiades.lu/. D’Aschreiwunge lafe bis spéitstens den 11. Dezember 2018.