18/4 PISA Versammlung

12h15-13h00: PISA-Versammlung fir all SchülerInnen, déi 2002 gebuer sinn (Sall Jacky Antoine)