Hariboen

E Message vun der Klass B3 Am Kader vum Projet Ardèche verkafe mir dëst Joer Haribos. Virbestellen a bezuele kënnt dir am Sekretariat bis de 20. Aprëll 2018. Folgendes gëtt ugebueden: 1. Eng Tut Haribo (300g) -> 2,50 Euro 2. Eng Tut Haribo (150g) -> 1,30 Euro 3. Eng Taass vun Haribo -> (net gefëllt) 5,50 Euro / (gefëllt) 8Euro 4. E Becher vun Haribo -> (net gefëllt) 3,50 Euro / (gefëllt) 6Euro Är Commande kënnt Dir den 30. Abrëll beim Bam vum Respekt entgéinthuelen. Mir soen Iech merci fir är Ënnerstëtzung.