18/10 Qui veut gagner une vision?

D’ONG etika an de Cercle de Coopération des ONGD invitéiert iech den 18. Oktober vu 18.30 bis 22.00 am Kader vun der Semaine de l'Education au Développement Durable op e Quiz ënnert dem Motto Qui veut gagner une vision ?. Dëse Quiz riicht sech besonnesch u Léit déi sech fir Gesellschaft a fir Politik interesséieren. Den Umeldungsformular a weider Informatioune fannt dir am Unhang vun der Freidesmail.